Nyheter

Norsk Skogbruk: Digital tvillingskog hos SCA

Norsk Skogbruk skrev en sak om Jonas Mårtensson foredrag på webinaruka i mai. Mårtenssonviste hvordan det svenske skogkonsernet, som eier både skog og industri, har testet ut ulike kartleggings- metoder av et skogområde på 50 000 hektar, ved å lage en digital tvillingskog på dataen. Med den er det lett å legge planer for den virkelige skogen. På det sparer SCA både tid og penger.

Les hele saken her: https://norsk-skogbruk.no/annonse/digital-tvillingskog-hos-sca/