Nyheter

Medlemsmøte 10-11 november – Stjørdal

Invitasjon til medlemsmøte 10-11 november

TRE i tiden

Effekter for samfunn, helse, trebruk …..

10 og 11. november 2021 i Stjørdal (17.00 – 13.00)

Effektene av tida vi lever i er store for samfunnet, for næringene og for enkeltindividene. Endringene er store, og de skjer fort. Mye raskere enn noen gang. Endringer framtvinges av regulativer og markedet. I DENNE VERDEN HAR TRENÆRINGEN store muligheter for å kunne BIDRA OG SKAPE VERDIER.

Økt bruk av tre skaper muligheter og er viktige bidrag for å løse klimautfordringene. Det er bedriftene som kan skape endringer med støtte fra utviklingsmiljøene. Hva skjer og hva kan vi forvente?

De høye trelastprisene har «alle» i Norge fått med seg. Men det skjer også mye annet positivt og spennende rundt tre og trebruk. I skogbruksdelen av næringa skjer det også ting. En del trender innen skog og tre vil bli omtalt i innlegg på medlemsmøtet.

Dette blir den første samlinga etter at vi dannet organisasjonen WoodWorks! 17. mars i år. Vi legger opp til fysisk samling, noe som i seg sjøl gjør det verdt å delta! I programmet vil det bli satt av tid til de viktige samtalene kolleger imellom.

Disse temaene vil bli belyst med innlegg:
  • Status – hva skjer i klyngen? Prioriteringer framover.
  • Oppsummering fra besøksrunden hos medlemsbedriftene, med innspill som har kommet inn.
  • Hoveddelene vil ta for seg trender i næringa og markedet; hvordan kan vi utnytte disse.
Arrangementet blir grovt sett slik:
  • Et par timer faglig fra kl 17 den 10. november.
  • Aperitiff og middag.
  • Medlemsmøtet fortsetter fram til lunsj kl. 13 den 11. november.

Detaljert program vil bli sendt ut i god tid.

Skriv ned datoene i kalenderen med en gang, eller meld deg aller helst på her, så er det gjort, og arrangementet vil automatisk bli lagt inn i din Outlook-kalender.
(Deltakeravgiften er ikke klar pr dato, men vil ikke bli så stor).