Nyheter

Stand på AgriTech Nordic med fokus på foredling av lauv

WoodWorks! Cluster hadde stand sammen med Arkitre på TechSafari på Mære landbruksskole 8. september 2021. Vårt fokus var ikke høyteknologisk, mer «ressursteknologisk». Tema for standen var høyverdig utnyttelse av lauvtreressursene.

WoodWorks! Cluster hadde stand sammen med ArkitreTechSafari på Mære landbruksskole 8. september 2021. Vårt fokus var ikke høyteknologisk, mer «ressursteknologisk». Tema for standen var høyverdig utnyttelse av lauvtreressursene.

WWC har gjennomført en studie som viser at det står over en million m3 bjørk klar til å bli utnyttet i de trønderske skogene (se eget oppslag her). I tillegg er det en god del gråor og spredte forekomster av andre lauvtreslag av stor verdi. Til sammen utgjør dette en ikke ubetydelig ressurs, som er alt for lite utnyttet i dag.

Arkitre har vist at det er mulig å lage høyverdige, kortreiste produkter av lokalt lauv. Utfordringa er at skurandelen i et tømmerparti vanligvis er mye lavere enn for bartre. Dette har med trærnes vekstmåte å gjøre, men også at vi i veldig liten grad steller lauvskogen.

Det er gode avsetningsmuligheter for mer lauvtre. Men dette er stort sett til relativt lav pris, til for eksempel cellulose. Rapporten fra kartleggingen av bjørk konkluderer med at det må utredes et produksjons- og logistikksystem for lauv, der man klarer å ta ut og samle sammen sagvirket, og som håndterer korte lengder. På den måten kan man utnytte relativt krokete stokker, ettersom den videre produksjonen av lauvtreprodukter ofte skjer med korte lengder.

For å skape stemning saget vi opp noen lauvtrestokker på et lånt mobilt sagbruk fra Norlog på standen.
Atle Aune fra Arkitre (i midten på bildet) fikk god kontakt med folk på standen på TechSafari på Mære 8. september.
Både WoodWorks! og Kystskogbruket ble markedsført på standen.