Nyheter

Trondheim kommune og WoodWorks! inviterer FoU-miljøer og næringsliv til prosjektkonkurranse 30. september

Som en del av EU-prosjektet Build-in-Wood er Trondheim valgt til foregangsby for bærekraftig trebruk.  På et digitalt fagmøte 30. september inviteres FoU miljøene sammen med lokalt næringsliv til å bidra til å øke bruken av tre og til å sikre bomiljøet.  Gode forslag vil konkurrere om midler til forprosjekter.  Fagmøtet gjennomføres i samarbeid med Treteknisk og Kystskogbruket.

Trebyen Trondheim

Det politiske styret i Trondheim har etablert Trebyen Trondheim og arkitekt Ana Castanheira er engasjert som prosjektleder.  Under det digitale fagmøtet som arrangeres 30. september ønsker hun å koble FoU miljøene med lokalt næringsliv, målet er at disse sammen skal løse utfordrignene med å gjøre Trebyen mer bærekraftig og god å bo i.

Prosjekt-konkurranse

I samarbeid med forskergruppen i WoodWorks! inviteres det til prosjektkonkurranse hvor gode prosjektforslagene fra deltakerne vil konkurrere om finansiering av et forprosjekt.
Prosjektforslagene skal ta utgangspunkt i utfordringene som er beskrevet av Trebyen Trondheim.

Agenda digitalt fagmøte torsdag 30. september 9:00-12:00

  • Entrepriseform – hvordan utfordre lokale verdikjeder, Audun Otterstad, EBA
  • Hva etterspørres av bærekraft i offentlige anbud og forespørsler? Kjell Larsen, tidligere CEO Pipelife
  • Nye former for samarbeid, Aina Reppe, Næringsforeningen i  Trondheimsregionen
  • Innovative løsninger for store bygg i tre,  Joachim Dørum, Green Advisors
  • Oppgradering med påbygg i tre, Aasmund Bunkholt, Trefokus
  • Sirkularitet i Trondheim kommmune, Ana Castanheira, Trondheim kommune
  • Oppstart prosjektkonkurranse, (se påmelding under), WoodWorks!

7-utfordringer

Det er i prosjektet kartlagt syv problemstillinger for bærekraftig byutviklig i Trondheim.  En bekrivelse av disse finner du via linken under.

Gå til beskrivelse av de syv områdene og påmelding