Nyheter

Spjutnes-100 år med aktivt skogbruk

Spjutnes-100 år med aktivt skogbruk

Spjutnes i Namsos kommune har vært i Skogselskapets eie i 100 år. Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge inviterer i den anledning til en markering og hyggelig skogfaglig vandring på 1,5 km.
Fredag 22. oktober, Kl. 10.00-14.30
Parkering og oppmøte ved bommen til Svartdalsveien
Program for dagen
 • Velkommen
  v/ Rannveig j. Kristiansen, daglig leder Skogselskapet i Trøndelag
 • Spjutnes- kort fortalt i et 100 års perspektiv
  v/ Hans Christian Brede og Erlend Grande, skogkonsulenter Skogselskapet i Trøndelag.
 • Resultat av langsiktig skogkulturarbeid- når skal det avvirkes?
  v/ Per Olav Grande, Skogplanter Midt Norge
 • Diskusjon rundt hogstmodenhet v/ Hans Chr. Brede, Skogselskapet
  Fordeler og ulemper ved tynning. v/ Per Olav Grande, SPMN
 • Tynningsprosjekt Namdal v/ Knut Sklett, Namdal Skognettverk
  Planlegging av snuplass for tømmerbil v/ Bjørn Arve Øvereng, Skogkurs
 • Servering av lunsj og svartkjelkaffe ved Svartdalsodden
 • Plantesesongen 2021 og utfordringer med gransnutebillen
  v/ Jo Magne Tyldum og Erlend Grande, SPMN
 • Frøsituasjon i Trøndelag nå og fremover v/ Torstein Myhre, Skogfrøverket
 • Takk for dagen. Skyss frem til hovedveien.
Påmelding sendes:
[email protected] eller mobil 47640366
innen 19.oktober.
Velkommen!

Kart og vegbeskrivelse
Fra Namsos kjør fylkesveg 769 ca. 17 km. En kjøretur på ca. 15 minutter.