Nyheter

Nordic Green Business Forum: Se de digitale sendingene fra forumet!

Hør hva forumet betyr for deltakernes arbeid

Nordic Green Business Forum gikk live med digitale sendinger 09. og 10.desember. Vi ble gitt en smakebit av hva som skjer i forumet og hva deltakerne vil si noe om på det planlagte arrangementet i mai. WoodWorks! ved klyngeledelse samt flere medlemsbedrifter bidro i de digitale sendingene.

Forumet hadde planlagt fysisk møte i Östersund i forrige uke – men som følge av oppblomstringen av Covid-19 ble den fysiske happeningen utsatt til 5.-6.mai 2022. Sett gjerne av datoene allerede nå!
Du finner de digitale sendingene ved å besøke hjemmesiden til Nordic Green Business Forum!

Sending fra 09.desember: Kort introduksjon til hva som skjer i Nordic Green Business Forum
Sending fra 10.desember: En lengre sending hvor deltakerne gir en smakebit om hva de skal snakke om på forumet i mai og hva som skjer fram til da.

WoodWorks! Cluster ser stor nytte av å delta i det grenseoverskridende svensk-norske prosjektet som Nordic Green Business Forum utgjør – blant annet med tanke på betydningen av nettverksbygging, erfaringsdeling og styrken av samarbeid. Nordisk tømmer, trelast og trefiber er av unik kvalitet og har dermed store fremtidspotensialer for anvendelse på mange bruksområder – både eksisterende og nye verdikjeder. ​Sammen har Sverige og Norge helt spesielle forutsetninger for å utnytte dette, og til å styrke en felles nordisk posisjon.

I den opprinnelige fysiske konferansen hadde vi planlagt møter 10.desember med aktuelle tema som bl.a. gikk på risikokapital, EUs taxonomi og klimakalkulator. Vi er utålmodige og NGBF vil i løpet av vinteren gjennomføre workshops/webinarer på noen av disse temaene. Vi starter dermed arbeidet for å legge grunnlaget for å se på felles utviklingsbehov, posisjonering innenfor viktige strategiske områder og utlysninger opp mot EU/ Horisont Europa.