Nyheter

Ledig stilling: Skogplanteforedler i Skogfrøverket

Skogfrøverket er en stiftelse som har til formål å forsyne det norske skogbruket med frø av høy
kvalitet. Gjennom vår skogplanteforedling skal vi utvikle plantematerialer som gir bedre vekst og
kvalitet og som er tilpasset et klima i endring. Virksomheten er en viktig bidragsyter i klimapolitikken
og «det grønne skiftet». Vi har aktiviteter i hele landet og samarbeider tett med forskningsmiljøene
og skogbransjen. Skogfrøverket utgjør et spesialisert fagmiljø på 14 engasjerte medarbeidere, og er
lokalisert i trivelige lokaler sentralt i Hamar.

Vi søker nå etter:
Skogplanteforedler
Personen vi søker skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredling på gran i Sør-Norge. Arbeidet består i å
utvikle avlsstrategier, etablere og følge opp forsøksfelt, utføre målinger av vekst og kvalitet i disse,
samt å behandle og analysere data for utvalg av nye generasjoner avlstrær.
Fagfeltet er inne i en svært spennende utvikling, der ny teknologi og nye metoder skal utvikles og tas
i bruk. Vi samarbeider tett med for forskningsinstitusjoner og andre selskaper innenfor
virksomhetsområdet, og skogplanteforedleren vil være en bidragsyter i dette.
I tillegg til å arbeide systematisk med bearbeiding og analyse av forsøksdata og avlsmateriale, vil
skogplanteforedleren lede og delta i det operative foredlingsarbeidet i skogen, i våre trearkiver og
ved vårt foredlingssenter på Biri.

Vi tilbyr:
• Et spennende fagmiljø med stor takhøyde
• Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling i stillingen
• Stor frihet til å planlegge arbeidsdagen selv
• En god kombinasjon av arbeid ute i felt og arbeid inne på kontor
• Samarbeid med andre kompetansemiljøer gjennom nettverk og felles prosjekter
• Hyggelige kontorlokaler sentralt i Hamar
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

Vi søker etter en person som kan arbeide selvstendig og systematisk, har gode analytiske evner og
god forståelse for IKT.
Søkere bør ha høyere utdanning innenfor relevante fagområder som skogbruk, genetikk/avlsteori,
plantefag eller andre relevante biovitenskaplige fagretninger. Søkeren må beherske skandinavisk
språk.
Stillingen er fast med tiltredelse så snart som mulig. Opplæring vil gis i bedriften evt. ved
samarbeidende virksomheter i Norden. Nærmere opplysninger gis av daglig leder Frode Hjorth (tlf.
909 17 788) eller Arne Steffenrem (tlf. 916 70 420).

Søknad sendes Stiftelsen Det norske Skogfrøverk [email protected] eller Birkebeinerveien 11,

2316 Hamar innen 20. januar 2022