Nyheter

Årsmøte i WoodWorks! Cluster

Årsmøte i WoodWorks! Cluster avholdes den 22. april 2022.

Det vil bli arrangert et fagmøte i tilknytning til årsmøtet.
Fagmøte fra kl. 10:00-13:00 inkludert matservering
Årsmøte fra kl. 13:00-15:00

Vanlige årsmøtesaker.
Mer informasjon kommer!

Sett av datoen allerede nå!