Nyheter

Landbruksministeren på besøk hos InnoCamp

Woodworks! Cluster fikk en god prat med landbruksminister Sandra Borch da hun besøkte Innocamp denne uken. Ministeren kom for å se hvordan de ulike miljøene innen næringsliv, FoU og offentlige myndigheter samarbeider.

Foto av: Rune Hedegart

– Dette var et viktig besøk og vi har nå fått vist og fortalt hvordan vi samarbeider på tvers. Jeg er glad for at denne regjeringen ønsker å satse på jordbruk og skog- og trenæringa  og at de er aktivt tilstede i viktige miljøer. Det var en svært oppvakt og interessert landbruksminister vi hadde på besøk, sier Kjersti Kinderås – klyngeleder for skog- og treklyngen WoodWorks!

WoodWorks! Cluster fikk god tid til å snakke om skog- og trenæringen, og fortalte Statsråden om den gode utviklingen i Midt-Norsk Skognæring. Næinga passerte 11,4 mrd kr i produksjonsverdier i 2018 som tilsvarer 23 % vekst siden 2008, mot 5 % landet for øvrig.

-Vi fikk snakket med Sandra Borch om de unike mulighetene som ligger i skog- og trenæringen og at vi har et mål om å firedoble verdiskapingen innen 2030. Jeg fortalte om ulike prosjekter som f.eks samarbeidet med Bewi og Rise PFI for å få til trefiberbasert emballasje til matprodukter, og om FollaCells deltagelse for å levere råstoff til utvikling av “grønne puter” som absoerberer fukt i innpakninger med kjøtt og fisk, sier Kinderås.

Landbruksministeren fikk også høre om mulighetene til å lage dyre- og fiskefor fra egen skog og ved sjøbredden som erstatning for soya, og om muligheten til å bruke mer tre i byggkonstruksjoner.

-Tredindustrien må levere prefabrikerte løsninger i lette trekonstruksjoner og ikke bare limtre og massivtre. I dag er det kun tiljgengelige elementkonsepter i lette trekonstruksjoner opp til 4 etasjer. Nå gjennomfører Støren Treindustri og Sintef flere forskningsprosjekter på dette for å utvikle verdens første trebygg i bindingsverk i 8 etasjer. Samspillet mellom næringa og forskninga er suksessfaktoren. Jeg håper vi greier å formidle det unike samarbeidet vi har på tvers, sier Kinderås som er svært fornøyd med besøket.

Foto: Kari Åker (leder for Trøndelag Bondelag, Kjersti Kinderås (klyngeleder for WoodWorks!Cluster), Sandra Borch (landbruks- og matminister og Anne Berit Lein (ordfører i Steinkjer)