Nyheter

Nye episoder av podcasten til Norske Skog

Norske Skog fortsetter sin rekke av podcaster som skal sette fokus på selskapets ambisjon om å være et grønt vekstselskap med visjon om å skape grønne verdier. Her deler vi de siste to episodene.

 

Gjest: Anna Holan, prosessoperatør-lærling ved Norske Skog Skogn

Anna Holan er lærling ved Norske Skog Skogn og gjest i episoden som tar for seg temaet “Hvorfor velge Norske Skog Skogn som ung”. Gjennom en sommerjobb i fabrikken endte hun litt tilfeldig opp som prosessoperatør-lærling på Norske Skog Skogn. Du vil høre Annas perspektiver på dette yrket som en mulighet for livslang læring, med fokus på innovasjon og bærekraft.

Gjest: Bjørn Einar Ugedal, Fabrikksjef ved Norske Skog Skogn

Bjørn Einar Ugedal er fabrikksjef for Norske Skog Skogn. Denne episoden hører til en serie om Norske Skog Skogns ambisjon som et grønt vekstselskap, med visjon om å skape grønne verdier. Som leder er det viktig at det tenkes helhetlig og hvordan fremtiden til fabrikken ser ut. For fremtiden er det viktig å ha evne til å kombinere ulike teknologier og kunnskap for å skape noe unikt!