Nyheter

Har du hørt om Nordic Green Business Forum?

Det svensk-norske forumet er en arena hvor grønne forretningsmuligheter diskuteres mellom aktører i Norden. Målet er å skape en opplagt møteplass for alle som er opptatt av bærekraft og sirkulærøkonomi være seg næringsliv, gründere, regjeringssjefer, medier, forskere, investorer eller andre.

Foto av: Guro Angell Gimse

-Det var stinn brakke med næringsliv finans og forskning tilstede på samlingen i Østersund. Ideer og tanker ble koblet sammen med mål om å få til mer ut av den verdifulle tømmerstokken. Vi ser fram til å jobbe mer med blant annet fiske- og dyrefor, klimavennlige bygg, erstatning av plast og skogskjøtsel, forteller Kjersti Kinderås, klyngeleder for WoodWorks! Cluster som er en av arrangørene.

Bak forumet står SCA, Statskog, LRLF, Setra Group, WoodWorks! Cluster, Moelven Van Severen og Investinor.

– Vi er glad vi har greid å samle så mange aktører under samme tak på tvers av land. Norge og Sverige er tilsammen verdens 12. største økonomi og sammen kan vi utgjøre en forskjell, sier Kinderås.

Forumet vil møtes årlig henholdsvis i Jämtland og Trøndelag annethvert år . I år var skogen fokus med hovedtema kapital, grønt næringsliv, globale trender, regionale tiltak, aktivt skogbruk, klima- og miljødokumentasjon og lønnsomme bærekraftige virksomheter.

-16.-17. februar 2023 kan vi ønske velkommen til Trondheim. Da løfter vi blikket og ser på hvordan jord, hav og skog kan samarbeide på tvers for å bli mest mulig sirkulære. Vi tror vi kan avdekke nye varestrømmer og verdikjeder om vi får til innovasjon på tvers, forteller Kinderås som sier at det allerede er mulig å melde seg på seminaret.

Klikk her for å melde det på:     https://www.ngbusinessforum.com/signup

Foto: Gunnar Olofsson er styreleder i Statskog SF og en av initiativtagerne til Nordic Green Business Forum sammen med Fredrik Berling, svensk programleder, journalist og konferansier.

 

 

Neste treff foregår i Trondheim 16.-17. februar og fokuserer på samarbeid mellom skog, jord og hav.