Nyheter

OMBRUK AV TRE

Sirkulær økonomi er et begrep vi vil høre mye om i tiden som kommer. Målet er en ny tankegang med ombruk som utgangspunkt. Vi hadde nylig besøk av Kristine Nore i OMTRE som vil at trevirket skal bevares og ombrukes mest mulig.

Foto av: Guro Angell Gimse

Returtre brukes i dag stort sett til oppvarming, også når materialet eksporteres. OMTRE arbeider for “riktig” bruk av tre, og da bør materialet holdes i verdikjeden lengst mulig og ikke brennes i utgangspunktet.

OMTRE har blant annet tatt tak i gamle låver og funnet  løsninger for ombygging slik at traktoren kommer inn. De skal også bidra slik at «nye» låver kan bygges av riviningsvirke fra andre låver.

Gjennom ombruk kan vi bidra betydelig i målsetningen om 55%. reduksjon av klimagasser innen 2030.

Nå kan det bli aktuelt med samarbeidsprosjekter i Trøndelag med OMTRE og WoodWorks! Cluster.

Foto: Kristine Nore og Kjersti Kinderås (klyngeleder i WoodWorks! Cluster)

 

 

 

Nå kan det bli aktuelt med samarbeidsprosjekter i Trøndelag med OmTre og Woodworks! Cluster