Nyheter

Vel gjennomført årsmøte og fagseminar

Fredag 22.april inviterte WoodWorks! til årsmøte med fagseminar hos Papir og Fiberinstituttet, RISE PFI, på Gløshaugen i Trondheim.

Dagen ble åpnet med velkomst av klyngeleder Kjersti Kinderås. Videre på programmet sto fagseminaret “Grønnvasking og miljødokumentasjon” hvor foredragsholderne Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen, og Eivind Selvig, Civitas, talte til en lydhør forsamling; Gullberg med foredragstittel “Grønn eller grønnvasket? En sjekkliste for skog- og trenæringen”, og Selvig med foredraget “Miljørapportering på virksomhets- og produktnivå – krav og forventninger i markedet”. Særdeles interessante og dagsaktuelle tema som fikk gode tilbakemeldinger fra de oppmøtte deltakerne.

Kommunikasjonssjef hos WoodWorks!, Guro Angell Gimse, avsluttet fagseminaret med en orientering om ny kommunikasjonsstrategi og hvordan klyngen arbeider med å bli mer synlig i media.

Fra Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen, sitt foredrag “Grønn eller grønnvasket? En sjekkliste for skog- og trenæringen”.
Årsmøte i Foreningen

Dagen ble avsluttet med et vellykket årsmøte i Foreningen WoodWorks! Cluster. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, presenterte prosjektlederne aktuelle pågående prosjekter fra fokusområdene “BYGG”, “FIBER” og “SKOGRESSURS”.