Nyheter

Sola skinner over skognæringa i Trøndelag

Skogeierne og resten av skognæringa har fått delt ut svært gode kort til neste runde i spillet «Det grønne skiftet». Samfunnet begynner å se at bruk av tre er en definitiv klima- og miljøvinner. Bruken av tre i bygg og en rekke andre produkter har begynt å øke, og forventes å øke enda mer.

Dette var noen av konklusjonene på møtet om hvordan de raske endringene i verden påvirker Trøndersk skogbruk, som WoodWorks! Cluster og Danske Bank arrangerte sammen 8. juni på InnoCamp i Steinkjer.

-Vi i WoodWorks! Cluster er svært fornøyde med seminaret og glad for at det var mulig å få til et fysisk treff. Danske Bank stilte med innledere i det internasjonale toppsjiktet, med markedsanalytiker Johan Freij i spissen, godt støttet av Trygve Brauten, som jobber mye med verdsetting av blant annet skogeiendommer. I tillegg gav noen av WoodWorks! medlemsbedrifter  meget gode innblikk i deres hverdag, med tanke på muligheter og utfordringer, forteller Runde Hedegart som er prosjektleder i WoodWorks! Cluster.

Anders Børstad kunne fortelle om framoverlent satsing fra den nye eieren av Værdalsbruket. Odd Morten Alberg tegnet et bilde av en framtid med mange store muligheter for sin bedrift FollaCell, men malte likevel noen mørke skyer på himmelen, som delvis hadde form av fare for sviktende tilgang til tømmerressurser.

-Dette var Gisle Tronstad fra InnTre Kjellstad langt fra uenig i. Han fokuserte ellers på at innovasjon tar tid, og at det er avgjørende å jobbe med prosessforbedringer og utvikling av de produktene man allerede lager, ikke kun fokusere på nye produkter, forteller Hedegart.

Johan Freijs analyse av utsiktene for skognæringa er at markedet etterspør produkter i tre, mens tilgangen på virke er synkende, blant annet på grunn av krigen i Ukraina, med de ringvirkninger dette fører til for eksport fra Russland, billeangrep flere steder i verden og høy hogstaktivitet mange steder de siste årene.

-Både Freij og industrien pekte på hvor viktig det er å holde hogsten oppe for å holde liv i industrien, fram til de store volumene kulturskog blir hogstmodne. Norge er i en gunstig situasjon, der det over år er bygget opp store virkesreserver. Det er imidlertid en stor diskusjon i hvilken grad man kan begynne å høste av kulturskogen før den egentlig blir hogstmoden, sier Hedegart.

Deltagerne samlet bak en kubikk tre 1.

Noen av de som deltok på møtet mellom Danske Bank og WoodWorks! 8. juni 2022 samlet rundt en kubikkmeter tre; fv. Gisle Tronstad (InnTre Kjellstad), Anders Børstad (Værdalsbruket), Asgeir Murvold (SB Skog), Knut Johan Dreier (Moelven Van Severen), Trygve Brauten (Danske Bank), Lasse Renå (Danske Bank (delvis skjult)), Johan Freij (Danske Bank), Jostein Saus (Statskog), Trygve Ebbing (Albert Collet), Rune Johnsen (Støren Treindustri), Rolf Einar Pedersen (Danske Bank) og Frode Moen (Norske Skog, Skogn).

Se opptak av webinaret her.
Videoen er uredigert, hopp to minutter inn i opptaket.

Presentasjon Johan Freij, Danske Bank
Presentasjon Trygve Brauten, Danske Bank
Presentasjon Odd Morten Aalberg, MMK FollaCell
Presentasjon Anders Børstad, Værdalsbruket
Presentasjon Gisle Tronstad, InnTre Kjeldstad