Nyheter

Biodrone fikk WoodWorks! kaka

WoodWorks! Cluster deler månedlig ut en kake til en virksomhet eller person som har gjort seg bemerket som en fremmer eller fremsnakker av bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen.  Månedens WoodWorks-kake går til Biodrone for deres arbeid med laserskannere, bildetolkning og fysisk utstyr båret med droner, som vil utgjøre en forskjell for skog- og trenæringens muligheter.

Foto av: Hampus Wickstrôm

-Det er viktig at vi får mer kunnskap om skogen slik at vi kan få til en enda mer bærekraftig måte å utvinne og pleie skogressursen på. Arbeidet Biodrone har gjort for å få på plass teknologi, som gir oss mye kunnskap om skogen, er grensesprengende. WoodWorks! Cluster ønsker nå å påskjønne denne innsatsen, forteller Kjersti Kinderås, som er klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

Kinderås er opptatt av å få enda mer ut av skogressursen i verdiskaping og klimabidrag og fremhever at skogen er en viktig del av løsningen for å få til det grønne skifte.

-Skogen fanger over 50 % av alle klimagassutslipp i Norge, i tillegg lagrer treprodukter ytterligere CO2 og erstatter produkter som har et høyere klimaavtrykk. Det må mer kunnskap til for at vi skal ta en enda viktigere posisjon, sier Kinderås og peker på Biodrone, som nå samler mer informasjon både raskere og mer presist enn før.

Tredimensjonal skanning gir detaljert informasjon gjennom skanning av skogen i tre nivåer: trekronen, selve treet og bakkenivået.

Vi kan kartlegge antall trær, høyde og treslag, vi kan finne vindfall over store områder, gjøre plantekontroll i foryngelsesfelt og måle kjørespor i hogstfeltet, for å nevne noe.
Alt dette kan kobles med kunstig intelligens, forteller Atilla Haugen, daglig leder og gründer av Biodrone.

Dronene Biodrone nå arbeider med forenkler og forbedrer datainnhentingsmetoder vesentlig. Laserskanning gir helt nye muligheter til å  samle informasjon. I tillegg gir droner stor fleksibilitet og reduserer kostnaden på slik datainnsamling betydelig.

-Utviklingen har bidratt til å gjøre teknologien mer tilgjengelig prismessig. Listeprisen på en tilsvarende drone var tidligere rundt 3 millioner kroner. Nå kan denne type kjøpes inn for omtrent 400 000 kroner, fortsetter Haugen.

Nibio i Steinkjer har også, sammen med Biodrone og nettverket i Woodworks! Cluster, rettet fokus mot droneteknologien. Til sammen gir dette et bra faglig miljø.

OM BIODRONE: Biodrone er lokalisert i Steinkjer i Trøndelag og er en bedrift som har siktet seg inn mot dronetjenester i skog- og jordbruket. Biodrone bidrar med kartlegging, såing, kapping av topper og kvist til forskning og planteforedling og gjødsling fra lufta, og har piloter i flere deler av landet. De jobber også med presis punktsprøyting, men der står regelverket foreløpig i veien.

2