Nyheter

Webinar: Clean Tuesday – Energiproduserende infrastruktur

Hvordan kan man øke lokal fornybar energiproduksjon og samtidig skape nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser?

Dette skal vi finne svar på ved å koble tre næringer, solenergi, skognæringen og infrastruktur (vei, bane og anlegg), og tilrettelegge for kunnskapsoverføring som vil gi grunnlag for nye verdikjeder, produkter og forretningsmodeller med internasjonalt potensial, basert på solenergi. Webinaret er en del av et felles prosjekt finansiert av Viken Fylkeskommune.

Clean Tuesday er en uformell møteplass i regi av Solenergiklyngen. I denne utgaven inviteres medlemmer fra VIA og WoodWorks! for se på felles forretningsmuligheter på tvers av bransjene.

Meld deg på her.

 

Program

Kort intro v. Solenergiklyngen, VIA og WoodWorks!
Status for solenergi v. Erik Marstein, IFE
Rapport: Teknisk potensiale for solenergi i Norge v. Bjørn Thorud, Multiconsult (tbc)
Case: Hvordan lade anleggsmaskiner uten høye effekttopper og kostnader?
Case: Sol integrert i fasader
Diskusjon:
Hvordan kan de ulike industriene være med å levere løsninger?
Hvem tar risikoen og hvem tar investeringen?
Oppsummering

Kontakt for spørsmål: [email protected]
Foto: Kristin Svorte/Solenergiklyngen