Nyheter

Bærekraftig skogbruk

Lær mer om hvordan Allskog jobber med bærekraftig skogbruk. Møt direktør i Allskog Snorre Fridèn Furberg

Tirsdag 15.januar  kl. 11:30-12:00:

Åpen link til møtet her.

WoodWorks! Cluster inviterer til 30-minutters lunsjmøter på teams tirsdager fra kl. 11:30 -12:00. I møtene kommer virksomheter, forskere og finansinstitusjoner som ønsker å bidra til vekst og utvikling i skog- og trenæringen.