Nyheter

Kickoff for prosjektet “Bærekraftig veibygging”

Den 14. februar gikk kickoffet for det Grønn plattform- finansierte prosjektet «Bærekraftig veibygging».

Målet med prosjektet er å utvikle ny norsk bærekraftig teknologi og kompetanse med stort eksportpotensial. Prosjektet skal bidra til at prosjekteier Nye veier AS når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av veiprosjekt med 50% innen 2030, og skal redusere CO2-utslippene ved veibygging med mer en 500 000 tonn per år i Norge.

WoodWorks! Cluster bistår med kunnskap og kompetanse om restråstoff fra prosessindustrien, som skal benyttes ved vei og tunnelbygging for å redusere klimagassutslippene.

Prosjektsøknaden fikk den høyeste karakteren en Grønn plattform-søknad noensinne har fått. Prosjektet har fått innvilget en finansiering på 68,5 millioner av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Et konsortia av 17 bedrifter og FoU-partnere bidrar i prosjektet.