Nyheter

Velkommen til Webinaruka 8.-12.mai: “Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida”

Webinaruka våren 2023:

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida

Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00

Se detaljert program her
Til påmelding
(møtelink mottas ved påmelding)


Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen.

Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er viktig å ta de riktige valgene – for fremtiden! For å belyse de raske endringsprosessene vi står i, har vi invitert gode innledere til å dele perspektiver og diskutere mulige løsninger.

Vi ønsker både medlemmer og andre interesserte, velkommen til å ta del i spennende, digitale webinarer hver morgen i en hel uke. Du velger selv om du vil delta en dag eller flere. Velg blant aktuelle tema som omhandler nyskaping, innovasjon og vekst i skog- og trebasert næring. Det koster ikke noe å delta, men vi trenger påmelding fra alle som ønsker å delta.

Alle webinarene er åpne og vi håper på god deltakelse fra bedrifter i de trebaserte verdikjedene, finans, virkemiddelapparat, myndigheter, politikere og andre samarbeidspartnere fra hele landet.


Vårens Webinaruke gjennomføres som et samarbeid mellom: