Nyheter

Årsmøte og medlemsmøte i WoodWorks! Cluster

Årsmøtet i foreningen WoodWorsk! ble holdt i Namsos 3. mai. Direkte etterpå var det medlemsmøte med godt faglig påfyll.

Foto av: WoodWorks!

Årsmøtet i foreningen WoodWorks! ble holdt hos Inam i Namsos 3. mai. Medlemmene var godt representert med utsendte delegater. Styreleder Knut Johan Dreier ble valgt som ordstyrer, og loset årsmøtet vel i havn. Det var ingen kontroversielle saker på sakskartet. Økonomien i foreningen er god og i positiv utvikling.

Sentrale personer under årsmøtet. Fv. klyngeleder Kjersti Kinderås, styreleder Knut Johan Dreier fra Moelven Van Severen) og Anne Bye Lønvik.
Noen av delegatene på årsmøtet.
Ola Lauve forteller engasjert om en spennende utvikling ved Overhalla Hus. I tillegg fortalte Ola Larsen om sin bedrift TreeCon, som også har mye interessant på gang, og Knut Gartland om Inam.
Medlemsmøtet ble avsluttet med omvisning på Moelven Van Severen, med informasjon om deres prosjekt med utvikling av automatisert varelager med bruk av kran. Fv på bildet: Helmer Belbo (Nibio), Egil Petter Stræte (Ruralis) og Monica Grindberg (Statskog) foran den automatiske strøleggeren.
Fv. Kjersti Kinderås (klyngeleder), videre det nye styret etter valget: Hallvard Brusethaug (Talgø MøreTre AS), Odd Morten Aalberg (MM FollaCell AS), Gisle Tronstad (Inntre Kjeldstad), Ola Lauve (Overhalla Hus), Knut Johan Dreier (Moelven Van Severen) leder og Monica Grindberg (Statskog). Øvrige i styret, som ikke var tilstede på årsmøtet: Håvard Busklein (Norske Skog) nestleder, Snorre Friden Furberg Allskog), Marit Aursand (Sintef) og Randi Dille (Trøndelag fylkeskommune).