Nyheter

Kystskogkonferansen 2023 ble loset vel i havn

Åpning av tømmerkaia i Stokkmarknes i Vesterålen stod sentralt i arrangementet

Det var meget god deltakelse på årets Kystskogkonferanse i Stokkmarknes i Vesterålen 23. og 24. mai. Fylkesråd Linda Helen Haukeland åpnet konferansen, mens Stokkmarknes Miljøhavn med tømmerkai ble formelt åpnet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Arrangementet er et samarbeid mellom Skognæringa kyst, statsforvalterne og fylkeskommunene i kystfylkene.

Fylkesråd Linda Helen Haukeland åpnet Kystskogkonferansen 2023, og holdt et innlegg.

Finansminister Trygve Slagvold Vedum åpnet tømmerkaia i Stokkmarknes.

Det faglige innholdet i konferansen dreide seg mye om utnyttelse av den økende tømmerressursen i Nordland og resten av kystfylkene, og hvordan man skal få lokal verdiskaping av den, som et ledd i det grønne skiftet. Man må da sjølsagt ha med forbedring av logistikksystemet, slik tømmerkaiene er eksempler på, og sikret framtidige skogressurser gjennom etablering av god framtidsskog.

De som stod i spissen for å etablere samarbeidet Kystskogbruket, ble hedret under den svært velsmakende festmiddagen. Fv. Kjersti Kinderås, Lars Slåttå, Mathias Sellæg, Alf Daniel Moen og dagens daglig leder i Skognæringa Kyst Ole Bakke: