Nyheter

Større lass, men mindre slitasje på veien!

Anton Jenssen har den eneste tømmerbilen i Norge med dekktrykkregulering

Foto av: WoodWorks!
Utstyret for dekktrykkregulering gjør at man med et tastetrykk fra førerplass kan bestemme hvor mye luft det skal være i alle dekkene på vogntoget. Ved å slippe ut luft øker bæreflaten med opp til 37 % når det trengs på dårlig vei, og så pumpes det opp trykk igjen når man kommer inn på bedre vei. Man har altså alltid optimalt dekktrykk til de aktuelle forholdene på veien.
Et kompressorsystem gjør at bilføreren enkelt kan justere trykket i dekkene. Det er også innebygd punkteringsvarsel, som er viktig for trafikksikkerheten.
Effektene av å kunne justere dekktrykket er mange:
  • Mindre slitasje på veien med fullt lass (10 tonns akseltrykk) enn et lass som er redusert til å være lovlig på 8 tonns vei.
  • Dette fører til færre turer, noe som øker trafikksikkerheten, reduserer energiforbruket og dermed klimagassutslippet, samt reduserer dekkslitasjen, som både har en økonomisk og miljømessig effekt.
  • Bedre veigrep, noe som øker sikkerheten og reduserer behovet for å legge på kjetting.
  • “Fjøringseffekt” som gir lavere slitasje på utstyret og bedre kjørekomfort.
  • Letter framkjøring av tømmer i vanskelige perioder, noe som sikrer jevn tilgang til virke gjennom året for industrien.
I dag har bileier ikke noe igjen for å investere de nødvendig 250 000 kr i slikt utstyr. Vi ønsker å få laget regler på offentlig vei som gjør at man kan kjøre med 10 tonn (“fulle” lass) på veier med redusert aksellast til 8 tonn, så lenge dette ikke er pga svak bru eller liknende. Utstyret brukes mye i Sverige, der det er regler som tillater økt lasstørrelse med dette utstyret på vogntoget.
VoodWorks! var nylig med på et meget godt oppslag i Trønder Avisa om dekktrykkregulering på tømmerbil: https://www.t-a.no/nytt-system-sparer…/s/5-116-1765814
Alle disse er skjønt enige om at dekktrykkregulering må bli standard på tømmervogntog, men da må reglene stimulere til dette. Fv. Anton Jenssen (bileier), Helmer Belbo (driftsteknisk forsker ved Nibio), Stig Sagmo (sjåfør), Rune Hedegart (WoodWorks!), Frode Moen (Allkog) og Erlend Blomsø (Norske Skog).
Og her er hele vogntoget klart til å laste av et fullt lass med massevirke på Norske Skog på Fiborgtangen.