Nyheter

Meget viktig og god leder i Trønderavisa 14. august

WoodWorks! fikk hederlig omtale og næringa fikk gode innspill til videre arbeid i lederen i Trønderavisa 14. august 2023.

Foto av: WoodWorks!

WoodWorks! arrangerte valgkampmøte på Norske Skog Skogn torsdag 10. august i år. (Se eget oppslag om dette her på hjemmesida). Redaktøren i Trønder Avisa, Sivert Rossing, deltok, og han fanger skog- og trenæringas store muligheter framover på en fantastisk god måte i sin leder i avisa 14. august 2023. Han har også noen svært gode innspill til hva vi bør jobbe med framover, sammen med politikerne og resten av det trønderske samfunnet.

Det er vel egentlig ikke så mye annet å tilføye; lederen snakker for seg sjøl!

Lederen i Trønder Avisa 14. august 2023.