Nyheter

Ungdommer fornøyde etter sommerjobb med ungskogpleie i pilotprosjektet JOB:U

Pilotprosjektet JOB:U Trøndelag ble i år gjennomført for første gang, med Skogselskapet i Trøndelag i spissen. Prosjektet søkte etter ungdommer i alderen 15-25 år som kunne tenke seg en sommerjobb med arbeidsoppgaver innenfor ungskogpleie, i en treukersperiode i løpet av sommeren. Totalt ryddet ungdommene 305 daa ungskog i Trøndelag.

Prosjektet utlyste stillingene om sommerjobbene i kommunene Grong, Steinkjer, Stjørdal og Selbu. Totalt kom hele 107 søknader inn – hvorpå 12 ungdommer, 4 jenter og 8 gutter, fikk tilbud om jobb. I forkant av arbeidsperioden ble det gjennomført ungskogpleiekurs, samt førstehjelpskurs av Røde Kors. I tillegg til kursing ble ungdommene gitt god informasjon om mulighetene for utdanning og jobb i skognæringen.

Kompetansedag

Midtveis i arbeidsperioden ble en kompetansedag arrangert for å gi ungdommene et helhetlig inntrykk av skogbruket. Innholdet i kompetansedagen var MiS-registrering, sertifisering, og opplæring i å kunne vurdere behovet for ungskogpleie hos skogeier sammen med skogbruksplanlegger i Allskog. Innimellom arbeidet med ungskogpleien ble det også tid til besøk hos InnTre Verdal for å se hva som skjer med tømmerstokken etter hogst. 

Gode tilbakemeldinger fra fornøyde ungskogpleiere

Skogselskapet har i ettertid gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdommene – hvor 70% svarte at de vurderer videre studier og jobb innen skogbruket. Hele 100% oppgav at de kunne tenke seg å jobbe med ungskogpleie, planting av skog eller lignende i helger og ferier senere.

WoodWorks! Cluster har sammen med flere aktører bidratt som sponsor i prosjektet.