Nyheter

Vellykket valgkampmøte på Norske Skog Skogn 10. august

Med svært god deltakelse fra politikere og WoodWorks! bedrifter, ble valgkampmøtet en suksess.

Foto av: WoodWorks!

Som “oppvarming” til valgkampmøtet ble det arrangert et medlemsmøte like før, der vi gikk litt djupere inn i to av fagtemaene; naturmangfold og klima. Det var nyttig å ha ganske god tid til å la de to innlederne presentere hvert sitt tema, og diskutere disse.

Styreleder i WoodWorks! Knut Johan Dreier fra Moelven Van Severen ønsket velkommen, før det ble en runde med faglige presentasjoner, et raskt besøk i papirfabrikken for politikerne og til slutt en god paneldebatt.

Klyngeleder Kjersti Kinderås presenterte, sammen med prosjektleder Lars Johansson og Knut Magnar Sandland, nytt fra WoodWorks! Dette var blant annet eksempler på nye bruksområder for treprodukter og en svært viktig søknad som er sendt til Grønn Plattform, kalt DigSam – digitalt samarbeid i bygg-verdikjeden.

 

Ken Olaf Storanuet fra Nibio presenterte utviklingen for viktige parametere for biologisk mangfold. Han kunne vise at i dagens situasjon går mye i riktig retning, men det er likevel utfordringer å være obs på framover. Man kan naturlig nok ikke høste store tømmerressurser uten at det påvirker naturen.
Peter Holmgren Fra FutureVistas viste på en veldig tydelig måte klimaeffekten av skog- og trebruk. Klimaeffekten er uomtvistelig og svært positiv. Men den store effekten finner man ikke i sjølve skogen og trærnes vekst, slik de fleste diskuterer, men ved at bruk av treprodukter hindrer behovet for å bruke fossile ressurser. Denne effekten er stor, virker øyeblikkelig og varer evig. OG dette gjentas for hver gang man hogger tømmer, noe som kan skje til evig tid.

Roald Sand fra Sintef presenterte helt ferske tall for verdiskapingen fra Skog- og trenæringa i Trøndelag. Han konkluderte med at skognæringa er en av de aller viktigste basisnæringene i fylket, som bringer inn verdier fra eksport.

Konklusjonen fra den faglige delen kan dermed være at skog- og trenæringa er viktig økonomisk og sysselsettingsmessig for fylket, bidrar i stor grad til å redusere klimagassutslipp og fange CO2, samtidig som miljøpåvirkningen er klart akseptabel.

Debattpanelet bestod av topp-politikere fra nesten alle partiene i fylket. Debatten ble stødig  ledet av Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO.

I salen var det flere politikere som fulgte med på både faglige innlegg og debatten, sammen med en rekke deltakere fra skognæringa.

Konklusjonen fra den politiske debatten er at det var stor interesse for å støtte opp om skog- og trenæringa, slik at man bevarer og styrker de positive effektene av den. Dette var kanskje ikke overraskende, i og med man var på skognæringas hjemmebane! Det var heller ikke så overraskende at man ikke klarer å være veldig konkret på tiltak. Men alt i alt ser det ut til at våre fylkespolitikere ønsker å satse på skog og trebruk.

He er presentasjonene som ble vist:

2023 08 10 Valgkampmøtet WWC

Storaunet_WoodWorks_10aug2023_pdf-version

2023 08 10 Skogen och Klimatet Holmgren

Verdiskapingsutvikling trøndersk skognæring Roald Sand