Nyheter

Ny TMP-linje hos Norske Skog Skogn

Norske Skog annonserte tidligere i år planer for en stor investering i en ny TMP-linje hos Norske Skog Skogn. Håvard Busklein, adm.dir. hos Norske Skog Skogn, gir en oppdatering av hvordan prosessen skrider frem.

En TMP-linje består kort fortalt av flere raffinører som gjør om treflis til trefiber ved hjelp av elektrisk energi og damp. Når trefibrene er fortynnet med vann og vasket, lagres de i tårn før de går til papirmaskinen og blir til høykvalitets avispapir.

Administrerende direktør hos Norske Skog Skogn, Håvard Busklein, forteller om framgangen i prosjektet og dets betydning for driften ved fabrikken i et intervju publisert av Norske Skog den 13.september. Les intervjuet her.

Norske Skog Skogn er medlemsbedrift i WoodWorks! Cluster