Nyheter

Studenter ved Nord Universitet på skogbefaring

Førsteårsstudentene ved studiet sirkulær bioøkonomi får innføring i skogfag

Foto av: WoodWorks!

Som en del av kurset innføring i bionæringene, står skog og skogbruk på programmet for tida for de nye studentene på studiet sirkulær bioøkonomi. De skal få et lite innblikk i hva skogbruk dreier seg om, gjennom forelesninger og en befaringsdag.

Truls Løfblad i Allskog hadde et egnet befaringspunkt, der det er i gang en skogsdrift. Entreprenør Jon Rikard Gjetvik fikk vist at skogsmaskinene kan klatre i ganske så bratt terreng, der han manøvrerte rundt i lia i Verran. Vi var heldige og fikk også se tømmerbilen hente sagtømmer mens vi var på besøk. Det ga en fin inngang til å snakke om virkessortimenter og hele verdikjeden.

Studentene fikk stort utbytte av dagen, og med denne lille erfaringa med seg, blir det mye lettere å forstå den teoretiske delen av kurset. Seinere i studieløpet skal de på praksis i bedrift, og da er det håp om at noen vil ut i en skognæringsbedrift. Når studentene blir ferdig utdannet vil de kunne være verdifull arbeidsressurs i næringa.

Glimt fra skogdagen.