Nyheter

WoodWorks! slår et slag for at det offentlige går foran og bruker mer tre i bygg

Innlegg på Trønderdebatt

Foto av: WoodWorks!

6. oktober ble det publisert et innlegg i Trønderdebatt, der WoodWorks! bemerker at fagre ord om det grønne skiftet ikke følges opp i det virkelige liv. Sjøl om tre konkurrerer godt som byggemateriale, bygger det offentlige alt for ofte med svært lite trebruk. Stål og betong skal brukes der det egner seg best, men på samme måten bør tre brukes der det egner seg best og gir best miljøeffekt. På Innherred er det flere slike eksempler bare den siste tiden.

Les innlegget her.

Bildet er av det nye Fylkets hus som reiser seg i Steinkjer sentrum.