Nyheter

Adm dir ved Norske Skog Skogn, Håvard Busklein, portrettert i Trønder-Avisa

Startet som lærling i bedriften han i dag leder, og har da ansvar for 400 ansatte og 3,6 milliarder i omsetning

Håvard Busklein har en sentral rolle i Midt-Norsk skognæring. Som administrerende direktør ved Norske Skog Skogn og styremedlem i WoodWorks! Cluster er han med på å påvirke utviklingen.

Trønder Avisa har fokusert på at han startet som lærling ved mekanisk verksted i fabrikken som 16-åring, og siden har steget i gradene. Læretida ga ham fagbrev som industrimekaniker. Seinere har han tatt utdanning som maskiningeniør. Han deltok deretter i trainee-ordningen i Trøndelag, der Norske Skog var en av de tre bedriftene han skulle jobbe hos gjennom trainee-perioden. Siden har han ivret for denne ordningen, og forsøker alltid å ha trainee ved fabrikken.

Se hele oppslaget hos Trønder-Avisa her. Der er det også flere lenker til tidligere saker om bedriften i samme avis.