Nyheter

Samarbeid for å utnytte ressursene bedre

Næringslivet innen hav, jord og skog samarbeider i prosjektet Bioverdi

Klyngeleder i WoodWorks!, Kjersti Kinderås hadde, sammen med lederne i klyngene NCE Aquatech og Agritech, et innlegg i Trønderdebatt i slutten av desember 2023. Der trekker de fram behovet for å utnytte ressursene vi har tilgjengelig på en bedre måte. Dette gjør man blant annet i prosjektet Bioverdi, der næringslivet innen hav, jord og skog samarbeider.