Nyheter

Naturrisikoutvalget la fram sin rapport 12. februar i år

Naturrisiko er et viktig tema for skognæringa

Foto av: Forsiden av NOU 2024: 2 fra Naturrisikoutvalget

NOU 2024: 2 “I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge” ble lagt fram av utvalgets leder, Aksel Mjøs, og overlevert til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 12. februar 2024.

Det fører for lagt å gå inn på det faglige innholdet i rapporten, som omhandler et relativt komplekst samfunnsområde. Men for å komme direkte til det som er skog- og trerelatert, kan følgende tips gis: Skogbruk er spesielt omtalt fra s 151. Skogindustrien er omtalt s 165. Det er noen gode, oppsummerende tabeller s 174.

Skognæringa bør absolutt sette seg inn i rapporten, for dette er forhold vi må ha kunnskap om og ta enda mer hensyn til framover.

Her finner du Klima- og miljødepartementets pressemelding og opptak fra overleveringen og innleggene til utvalgslederen og klima- og miljøministeren.

Naturrisikoutvalgets egen nettside finner du her.