Nyheter

Trebyggeri på Campus ved NTNU for å holde CO2-avtrykket nede

Sier Mads Mandrup Hansen i C.F. Møller

Foto av: WoodWorks!

I følge www.arkitektur.no er C.F. Møller & co i gang med prosjektering av to delområder av NTNUs campussamling. Det er snakk om 90 000 kvadratmeter nybygg, samt en rehabilitert og tilbygget hovedbygning.

«Nå skal entreprenører inviteres inn i en samspillsmodell, der økonomiske hensyn skal avveies mot andre hensyn som bærekraft og holdbarhet. Vi håper vi får noen virkelig ambisiøse entreprenører som vil være med i dette prosjektet. Vi kommer nok ikke utenom at trebyggeri skal inn, for å holde CO2-avtrykket nede. Der blir vi nødt til å gå inn og presse på, avslutter Mads Mandrup Hansen i C.F. Møller». Sitatet er hentet fra: Tegner videre på NTNU – vil bygge i tre – Arkitektur). Der kan du se skisser for enkeltbygg og oversikt over hele Gløshaugen-området.