Nyheter

Velg Skog markedsfører det nye skogstudiet ved Nord Universitet

- og de andre skogstudiene

Foto av: WoodWorks!

Fra høsten 2025 starter det nye skogstudier ved Nord Universitet. Daværende høyere utdanningsminister Sandra Borch lanserte nyheten om studiet høsten 2023. Det jobbes nå iherdig med å gi studiet innhold og få det godkjent. Skognæringa i Trøndelag er involvert i det faglige arbeidet opp mot studiet, og lover å stille med praksisplasser og gjesteforelesere. Målet er at studentene skal få tett og god kjennskap til næringa og hvilke muligheter og utfordringer som ligger der.

Velg Skog har hatt en markedsføringskampanje for alle skogstudiene den 11. februar 2024. Da var det litt ekstra fokus på det som er nytt; skogstudiet ved Nord og et treårig deltidsstudium ved Evenstad. Annonsen er så lekker og fristende at man får reint lyst til å begynne å studere på nytt! Del gjerne med potensielle ungdommer og foreldre i ditt nettverk, så de veit om denne gode muligheten.

Se også sak i Trønder Avisa fra høsten 2023 om det nye studiet.