Nyheter

“Stakkars skogen!”

- er uttalelsen som henger igjen etter skogseminaret i Steinkjer 29.2. og 01.03.

“Stakkars skogen!” er ikke ment som en elendighetsbeskrivelse. Det er mer en oppsummering av alt skogen skal fikse; klima, biologisk mangfold, fornybare ressurser til masse formål i samfunnet, rekreasjon, kultur, historie, osv.

Det var laget noen flotte montasjer fra interiør i skogmiljøet, som stod utstilt i seminarområdet.

Uttalelsen kom under Naturvernforbundet i Steinkjer og Nord Universitet sitt seminar på InnoCamp i Steinkjer 29. februar og 1. mars; “Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?”, med undertittel “Hvilke verdier har skog? Hvordan og hvorfor tar vi vare på disse verdiene? Og hvordan står det egentlig til med skogen vår?”.

Arrangørene hadde klart å samle et godt knippe med innledere fra både skog- og miljøsida, med faglig og/eller mer “skogpolitisk” inngang til temaet. Det var også mange som hadde prioritert bortimot to dager til å delta, for å få med seg det faglige og følge dialogen.

Adm.dir i Allskog, Snorre Furberg, var en av innlederne fra skogsida.

Seminaret ga en god gjennomgang på flere viktige områder knytta til ivaretakelse av skog og alternative måter å behandle skogen på. Død ved og “naturskog”, definert på forskjellig vis, men vesentlig som skog etablert før 1940, ble naturlig nok viet ganske stor oppmerksomhet. Skog som ressursleverandør til samfunnet og verdiskaper ble langt mindre berørt.

Generalsekretær i Sabima og biolog, Christian Steel, presenterte naturvernernes syn på skog og skogbruk.

Arrangøren hadde et ønske om å få til samtale og dialog, i stedet for konfrontasjon. Inntrykket er at nesten alle involverte fulgte den oppfordringen, og forsøkte å trekke fram det man kan komme til enighet om og snevre inn konfliktområdene. Man fikk dermed fram en del felles kunnskap. Det var vel ikke så mye nytt, men likevel viktig at mange hører det samme, slik at man kan fortsette samtalen på et litt høyere nivå videre.

John Wirkola Dirksen er leder av Eidskog kommunseskoger. Han presenterte deres metode for en litt utvida bruk av skogstandarden, ved å sette igjen litt flere livsløpstrær enn det man strengt tatt må og fordele disse utover hogstområdet, og ha stort fokus på død ved.

Det nye skogstudiet ved Nord Universitet ble også viet oppmerksomhet. Amy Elizabeth Eycott som orienterte om studiet, avsluttet med å oppfordre til å “spre ordet” om det nye og spennende studiet!

I den avsluttende samtalen fikk debattleder Kjersti Kinderås fra WoodWorks! deltakerne til å svare ja eller nei på noen helt sentrale problemstillinger i skjæringspunktet mellom skogbruk, klima og miljøhensyn. I panelet fv. Ole Bakke (Skognæringa Kyst), Ulrika Jansson (Nina), Rune Saursaunet (Statsforvalteren i Trøndelag) og Christian Steel (Sabima).