Nyheter

Veileder for bærekraftrapportering for skog- og trenæringen lansert

Laget som om en del av SirkTRE prosjektet

Som del av SirkTRE har Norwegian Wood Cluster utviklet en veileder for bærekraftrapportering for skog- og trenæringen. “Håpet er at veilederen kommer til nytte, ikke minst for bedrifter med liten eller ingen erfaring med bærekraftrapportering”, sier klyngeleder Berit Sanness på klyngens hjemmeside.

Se informasjon om veilederen på NWC sin hjemmeside, med lenke til sjølve veilederen.