Nyheter

15,5 % – rekord i reduksjon av klimagassutslipp i EU i 2023

Mye av æren tilskrives kvotesystemet

EU kan på mange måter sies å være en pådriver i klimaarbeidet. På klimakvoteområdet gikk EU foran, da de startet sitt kvotesystem i 2005. Siden har mange andre land fulgt etter. I dag dekker kvotesystemet 17 % av de globale utslippene, men tar vi med andre systemer for prising av klimagassutslipp, som CO₂-skatter og -avgifter, dekkes rundt 23 prosent av verdens utslipp av en form for prising i 2023, ifølge Verdensbanken.

Les mer om kvotemarkedet hos Energi og klima her.

Følgende bransjer har kvotepliktige utslipp i Norge: treforedling, fjernvarme, gasskraftverk, gassterminaler, offshorefelt, raffinerier, mineralsk produksjon, stålproduksjon, aluminium, ferrolegering, kjemisk industri, luftfart og noe annen industri.

Altinget har en artikkel som viser at 2023 var et rekordår for reduserte utslipp i EU. Dette er gledelige og motiverende nyheter!

Les saken hos Altinget her.