Nyheter

Politikerne i Trøndelag er imot å elektrifisere sokkelen med kraft fra Trøndelag

Det ble klart etter fylkesutvalget 9. april

Trøndelag fylkeskommune skriver på sin hjemmeside:

“Det er bred politisk enighet i fylkesutvalget om at elektrifisering av sokkelen med strøm fra Trøndelag må unngås.

Trenger kraften til nødvendig omstilling

Trøndelag har et knapt overskudd på fornybar energi, grunnet vindkraftproduksjonen på Fosen. Fylkespolitikerne frykter for den grønne omstillingen og verdiskapingen i fylket, hvis planene realiseres.

– Elektrifisering av sokkelen med kraft fra Trøndelag, vil medføre at Trøndelag sitt kraftoverskudd blir brukt opp. Fastlandet i Trøndelag trenger den tilgjengelige kraften som nå finnes, for å omstille seg til det grønne skiftet og for å øke verdiskapingen. Vi vil derfor understreke vår sterke motstand mot elektrifiseringen av sokkelen, sier hovedutvalgsleder for næring og industri, Ingvill Dalseg (H).

Trøndelag har flere bedrifter innenfor kraftkrevende industri, som Wacker Holla, Elkem Thamshavn, Aker Solutions Verdal, Norske Skog Skogn og Franzefoss, som står i kø for tilkobling til kraftnettet.”

Les hele saken hos Trøndelag fylkeskommune her.