Nyheter

Ny rapport viser størst klimaeffekt ved aktivt skogbruk i EU

Endelig en rapport som tar med hele verdikjeden

Foto av: WoodWorks!

Flere miljøvernorganisasjoner bruker klima som et argument for å la skogen stå urørt i stedet for å drive et aktivt skogbruk. En rekke studier og rapporter dokumenterer at dette er feil, bortsett fra hvis man har veldig kort horisont i vurderingen. De fleste rapporter tar kun med vurderinger for skogbruket isolert, altså uten å ta med effekten av bruken av tømmeret og produkter av trevirke. Likevel kommer de til konklusjonen om at aktivt skogbruk er bedre for klimaet enn å la skogen stå urørt.

Den nye studien tar imidlertid med seg effekter gjennom hele verdikjeden med i vurderingen, og blir dermed et tungt dokument i vurderingen av totaleffekten.

Den nye studien som estimerer klimaeffekten for EU av skogbruk og bruk av treprodukter, kan du lese her.

Du kan se en presentasjon og paneldiskusjon av rapporten her.

Konklusjonene i rapporten er klare og tydelige:

1) Det er avgjørende for EU å øke substitusjonen av fossil-baserte produkter med fiber-baserte (les skog).

2) Skog i vekst og aktiv bruk fjerner mest CO2 fra atmosfæren.

3) Bioenergi kan bidra til et mer bærekraftig energisystem på totalt EU-nivå.

4) Skog- og trebaserte innovasjoner vil fortsette å levere nye løsninger på klimautfordringen.

Rapporten kan sterkt anbefales!