Nyheter

Woodworks! Cluster sin fibergruppe sterkt representert på internasjonal fagkonferanse

Lars Johansson holdt fagforedrag

Foto av: WoodWorks!

IMPC (International Mechanical Pulping Conference) er den største fagkonferansen i verden innen mekanisk masse, og har tradisjonelt blitt gjennomført hvert andre år i enten ett av de tre nordisk landene, Canada eller USA. Årets konferanse fra 27. til 29. mai 2024 samlet mer enn 150 deltagere i Sundsvall/Sverige.

De 30 faglige foredragene og posterpresentasjonene hadde hovedfokus på forbedring av raffineringsprosesser, prosesskontroll, energieffektivitet, kvalitet, samt nye anvendelser og prosesseringsteknologier for mekanisk masse. Fem Key Note-talere satte mekanisk masse i et større perspektiv, med hensyn til globale trender, markedsprognoser, muligheter og utfordringer. Det faglige nivå på foredragene var høyt, og diskusjonene i forumet, i pausene og på middagene var livlige.

Fra Woodworks! klyngens fibergruppe deltok fabrikksjef Odd Morten Aalberg og produksjonssjef Kristian Jenssen fra MM FollaCell AS, samt produksjonssjef for masse og energi Arild Hegdal og utviklingssjef Peder Lutdal fra Norske Skog Skogn. Klyngeteamet var representert ved Lars Johansson og Kathrin Mörseburg. Lars Johansson var medlem av programkomité, holdt presentasjon om «Modeling Handsheet Properties for Refining Control» og var ordfører i seksjonen «LC refining», mens Kathrin Mörseburg var medlem av komitéen som valgte prisvinnere for de beste presentasjonene.

Lars Johansson, Kathrin Mörseburg og Arild Hegdal deltok også på et to-dagers fagekspertmøte (Eminent Refiner Groundwood Scientists) innen selve IMPC, hvor Arild Hegdal holdt et prisvinnende gjesteforedrag om den nye TMP linjen på Skogn.

 

Lars Johansson, en av WWC! sine trefibereksperter, holdt innlegg på verdens største fagkonferanse innen mekanisk masse, IMPC 2024. Han var også moderator av LC-refining seksjonen.

 

Woodworks! klyngens Fibergruppe var godt representert på IMPC 2024. Fra venstre: Odd Morten Aalberg (MM FollaCell), Lars Johansson (WWC!), Kathrin Mörseburg (WWC!), Arild Hegdal (Norske Skog Skogn), Peder Lutdal (Norske Skog Skogn), Kristian Jenssen (MM FollaCell).