Laster Arrangementer
Aktivitet

Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov

Skognæringsforum Nordland og Mosjøen videregående skole inviterer til fagdag om
Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov
5. april kl. 09.00 - 15.00 2018

 • 5. april 2018 - 5. april 2018
 • Marka, 8658 Mosjøen
Påmeldingsfrist: 3. april 2018
Påmelding
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Skogen i Nordland er en viktig ressurs i bioøkonomien, og skogbruket er i medvind. Rekruttering og kompetanse er viktigere enn på lenge!

Primærskogbruket, den første delen av verdikjeden fra skogen, er blitt et komplekst og krevende arbeidsfelt, med de biologiske prosessene som utgangspunkt. Nøkkelord her er bærekraft, miljøstandarder, biologisk mangfold, hensyn til allmennheten osv. Arbeidet utføres i stor grad med høyteknologiske maskiner, som er i stadig utvikling.

Dette stiller store krav til veiledningsapparatet som kan gi råd til skogeiere, som viktige bidragsytere for å øke skogeiers beslutningskompetanse. Samtidig setter den teknologiske utviklinga og fokuset på miljøhensyn store krav til arbeidet som utføres under hogsten.

Målet for fagdagen er

 • å informere om Mosjøen videregående skole sitt utdanningstilbud, hvor hogstsimulator nå er på plass. Nordland fylkeskommune er en aktiv utviklingsagent, både som skoleeier og gjennom sitt regionale planarbeid, og spiller på lag med næringa.
 • å diskutere hvordan Marka framover kan ta en rolle som kurs- og kompetansesenter for primærskogbruket i regionen.
 • Primærskogbrukets kompetanseleverandør, Skogkurs, informerer om sitt tilbud og satsing opp mot skogsentreprenørene.

Målgruppe for fagdagen: rådgivere i skolen, skogeiere, skogbruksansvarlig i kommunene, øvrig veiledningsapparat, skogsentreprenører og beslutningstakere knyttet til primærskogbruket.

Vi tar forbehold om justeringer i programmet.

KontaktpersonPåmeldte deltakere

 • Bjørn M Jarmund, Arbor
 • Bjørn Borgan, Helgeland Skogselskap
 • Halle Heggli, Statskog, Hattfjelldal
 • Hans-Gunnar Otervik, Vefsn kommune
 • Henry Andorsen, Nordland fylkeskommune
 • Jan oddbjørn Johansen, Mosjøen videregående skole, studiested marka
 • Jon Halvar Hjerpbakk, Allskog sa
 • Kurt Jessen Johansson, Helgeland Havn IKS
 • Lars Henrik Kristiansen, Mosjlen VGS
 • Rasmus Stokkeland, Skognæringa Kyst SA
 • Rolf Jøran Forsmo, Mosjøen videregående skole
 • Steinar O. Pedersen, SKOGTEMA (pt FMNO)
 • Torgunn Sollid, Skogsnæringsforum Nordland
 • Vibeke Unonsen, Saldal
 • Wiggo Bråten, Statskog SF
 • geir sund, Fylkesmannen i Nordland
 • Øystein Dyrlie, Hemnes kommune
 • Øyvind Skarvang, Norsk Virkesmåling