Nyheter

Felles innspill til økonomiske virkemidler 2018

Foto av: Fotoknoff

Allskog, SB Skog, Nortømmer og Skogselskapet i Trøndelag har i fellesskap utarbeidet et innspill til Fylkesmennene i Trøndelag, angående prioritering av økonomiske virkemidler for 2018.

Innspillet gir et tydelig signal på hva skogbruket mener må til for å kunne avvirke hogstmoden skog i Trøndelag, og forsyne industrien med tømmer gjennom hele året.

Siste Landsskogtakst for Nord-Trøndelag bekrefter tidligere registreringer om at den hogstmodne skogen står lengre fra veg, på lavere boniteter og i et mer krevende terreng.

Skal skogbruket i Trøndelag kunne opprettholde en jevn virkesleveranse til industrien, er vi avhengige av å ha tilgang til fleksible virkemidler gjennom hele året som utløser volum, og som i tillegg bidrar til å løse strakstiltak.

Følgende prioriteringer er gitt:

  1. Bygging av skogsveier må fortsatt ha høyeste prioritet ved bruk av økonomiske virkemidler fra virkemiddelpotten, omtalt i LUF-midlene som «veier, taubane og hest m.m.»
  2. Skogsdrift i vanskelig terreng. På grunn av ustabile vintere har skogbruket behov for ulike verktøy som sørger for å gjøre marginale drifter lønnsomme for verdikjeden. Bruken av ordningene slår sjeldent til samtidig, fordi det er klimatiske forhold som styrer behovet.
  3. Skognæringa ønsker større fokus på skogplanting og oppfølging av plantefelt for å oppnå tilfredsstillende plantetall for framtidsskogen.