Nyheter

Anerkjent brannekspert holder workshop for Arena Skog tirsdag 28. august

En nestor innen tre og brann Birgit Ôstman, kommer til Trondheim for å holde workshop for deltakerne i Arena Skog. Workshopen inngår som en del av næringsklyngens arbeid med å bygge høye trehus i lette konstruksjoner.

En nestor innen tre og brann

Birgit Östman har forsket på området tre og brann siden 1970 tallet og betegnes som en av tungvekterne innenfor fagfeltet. Birgit har bakgrunn fra SP Trätek, RISE og Växjö Universitet.
Leder for delprosjekt brann hos Arena Skog, Kathinka Friquin, Sintef Byggforsk er svært fornøye med å kunne trekke internasjonale krefter med i arbeidet.
“Birgit Östman er en av de mest kunnskapsrike innen tre og brann” understreker hun.

Trekker veksler på Växjö

Arena Skog har i sitt prosjekt hentet inspirasjon fra pågående byggeprosjekter i Växjö.  Prosjektgruppen har besøkt et bygg under oppføring hvor det benyttes lette konstruksjoner for å bygge i seks etasjer.
Hans Andrèn med bakgrunn fra Trästaden Växjö vil fortelle om svenske trebygg som en innledning til workshopen i Trondheim.

Workshopen avholdes på Tiller hos Støren Treindustri, 9:00-14:00.

Workshopen er i utgangspunktet for deltakere i næringsklyngen Arena Skog, men andre
med interesse i fagområdet tre og brann er velkomne til å delta.  Ta kontakt med Knut Skatvedt på mail,  [email protected] .