Nyheter

Skogeierforbundet fikk se skreddersydd masseproduksjon

Erlend Krogstad fra Skogeierforbundet ønsket å treffe utviklingsorientert treindustri i Trøndelag.  – Støren Treindustri ble da et naturlig valg.  Begrepet “skreddersydd masseproduksjon” har blitt et varemerke for bedriften.
Rune Johnsen, daglig leder ved Støren kunne fortelle at innovasjon hos bedriften er drevet av kundene.  “Vi setter kundens krav og forventninger først i vårt utviklingsarbeid”  forklarte Johnsen til Skogerierforbundets representant.

Tredriveren i Trøndelag;  Aina Reppe, er selv fra Støren og kjenner Støren Treindustri godt.  Hun vektlegger personlig kontakt med bedriftene i sitt arbeid som Tredriver.
“Trøndelag har et rikt næringsliv basert på tre og treprodukter, dette et godt utgangspunkt for innovasjon og økt verdiskapning” presiserte Reppe.

Erlend Krogstad, Skogeierforbundet og Aina Reppe, Tredriver.