Nyheter

Landbruksdirektoratet lyser ut stilling som seksjonssjef for skog på Steinkjer

Søknadsfrist 28. oktober. Skogseksjonen i Landbruksdirektoratet skal flyttes til Steinkjer

Landbruksdirektoratet skal flytte 30 årsverk fra Oslo til en nyopprettet enhet på Steinkjer innen juli 2020. Den nye enheten skal utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene regnskap, lønn, arkiv, skogforvaltning og landbruks- og naturskadeerstatning. Oppbyggingen på Steinkjer starter opp vinteren 2019.

Lederstillingen lyses ut samtidig med seksjonssjefstillingene for arkiv og regnskap og landbruks- og naturskadeerstatning.

Utlysningene finner du på Landbruksdirektoratets nettside med link her.