Nyheter

Senterpartileder Vedum på besøk hos Moelven Van Severen

Vedum er klar i sin oppfatning om vern av skog

Foto av: Moelven Van Severen. FotoKnoff/Arena Skog

I Norge er det mer enn 10 prosent av skogen som står slik til at den er ulønnsom å drive ut. Dette er skog som verner seg selv, sa ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune til Namdalsavisa i en artikkel fra 6.august 2019.

Lyngstad fikk støtte fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som innledet namdalsturneen sin med å avgi et besøk hos sagbruket Moelven Van Severen i Namsos. – Jeg er veldig for at vi skal verne unike biotoper og områder som er spesielle. Men slik vernet blir praktisert i Norge i dag, så verner vi bare for å verne og vi verner for å oppnå den prosenten, fulgte Vedum opp. Han er skeptisk til å verne skog som står slik til at den kan utnyttes kommersielt.

I Norge er det et politisk mål vedtatt av Stortinget at minimum 10 prosent av det produktive skogarealet i landet skal vernes. Ifølge daglig leder Knut Dreier ved Moelven Van Severen vil verning også gi utslag på deres tilgang på virke. – Vi tar veldig mye av tømmeret som går gjennom saga her i Namsos fra Helgeland. Nå er det planer om å verne store områder med produktiv skog i det området, og det vil ha en direkte påvirkning på hvor mye råstoff vi får tilgang på, forteller Dreier til Namdalsavisa. For å kompensere for tapt tilgang på virke fra Helgeland blir Van Severen ifølge Dreier nødt til å erstatte dette med tømmer som kommer langveisfra – noe som vil gi utslag i lengre frakt og høyere priser.

Senterpartileder Vedum sier i samme artikkel at den største utfordringa er måten de ulike politiske partiene tolker uttrykket «Det grønne skiftet». – Enkelte partier mener at det grønne skiftet betyr vern, og ingenting annet. Senterpartiet mener uttrykket blant annet betyr aktivt skogbruk med planting, ungskogpleie og hogst, forklarer han.

Les hele artikkelen i Namdalsavisa.

Faksimile fra Namdalsavisa 06.08.2019.