Nyheter

Støren Treindustri om økt bruk av tre som klimagevinst

Intervju i Midtpunkt, næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen

Rune Johnsen i Støren Treindustri var klar i talen da han ble intervjuet i siste utgave av bladet Midtpunkt: – Økt bruk av tre i bygninger er den største muligheten for å oppnå lavere CO2-utslipp!


«Økt bruk av tre i bygninger i stedet for mer miljøbelastende materialer som stål og betong kan redusere CO2-utslippene betydelig. Globalt står bygg- og anleggsnæringen for 40 prosent av all material- og energibruk. Samtidig produseres også avfall og klimautslipp på omtrent 40 prosent fra denne sektoren. Forbedring og innovasjon fra skognæringa kan derfor være svært positivt for miljø og klima»
uttalte Johnsen til bladet Midtpunkt da Næringsforeningen kom på fabrikkbesøk.

I intervjuet viser han også til klyngesamarbeidet i WoodWorks! og arbeidet som foregår i skog- og trenæringen for å bedre klimaet. Hele saken finner du her.

Faksimile: Midtpunkt, Næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen, nr. 6 – 2019.