Nyheter

WoodWorks! Cluster på studietur til Skogstekniska Klustret i Umeå

Sytten deltakere i WoodWorks! klyngen var på besøk hos nabolandet og det Skogstekniska Klustret i Umeå 9.-11.desember. På programmet sto blant annet en reise inn i den virtuelle skogen og fabrikkbesøk hos Komatsu Forest.


Studieturen ble arrangert i samarbeid med det Skogstekniska Klustret – en skogklynge i Umeå som i likhet med WoodWorks! arbeider for et konkurransedyktig skogbruk med fokus på bærekraftige og økonomisk gode løsninger. Klustret ønsker å knytte sine 10 medlemsbedrifter nært til akademia og forskningsinstitutter – blant annet kjører de et prosjektsamarbeid mellom Sveriges lantbruksuniversitet SLU og Skogforsk på markberedning og terrengbelastning.

Sammen med sine medlemsbedrifter jobber klustret for et effektivt og moderne skogbruk med morgendagens skogsmaskiner. Blant annet ser de på mulighetene for å utvikle autonome – førerløse – skogsmaskiner. Les mer om det Skogstekniska Klustret på deres hjemmesider.

Skogstekniska Klustret, Umeå. Foto: Anne Lønvik

Rikt program

Første del av programmet besto av besøk til Sävar Sag – et av verdens mest moderne sagbruk som var først ut til å ta i bruk CT Log – Computed Tomography – direkte i saglinjen. Sagen tar imot gran og furu fra Västerbotten og Ångermanland. Hos fabrikken til Komatsu Forest fikk de besøkende bli med på en omvisning inn i lokalene hvor Komatsus skogsmaskiner bygges fra bunn til skogsklar maskin. Videre på programmet var et besøk hos Ljungberglaboratoriet og innføring i mulighetene med droneteknikk.

På besøk hos Sävar Sag, Umeå. Foto: Anne Lønvik

Dag to av studieturen sto det virtuelle skogbruket i fokus – med utprøving av virkelighetsnære simulatorer fra Oryx Simulations, testing av virtuell skogbruksplanlegging med VR-briller hos Tieto, og foredrag om prosess og utvikling av autonome skogsmaskiner representert ved Komatsu Forest.

Presentasjon Virtual Forest ved Tieto, Umeå. Foto: Anne Lønvik
Testing av simulatorer hos Oryx, Umeå. Foto: Kjersti Kinderås