Nyheter

Finansieringsmuligheter fra Trøndelag Fylkeskommune

Økt verdiskaping innenfor jord- og skogbruk og annen landbruksbasert næringsvirksomhet, er en viktig del i den trønderske ambisjonen om vekst innenfor bioøkonomien.

Økt verdiskaping innenfor jord- og skogbruk og annen landbruksbasert næringsvirksomhet, er en viktig del i den trønderske ambisjonen om vekst innenfor bioøkonomien. Fylkeskommunen forvalter også virkemidler framforhandlet i Jordbruksavtalen, Regionale tilretteleggingsmidler og regionale midler til rekruttering og kompetanseheving i jord- og skogbruket. 

Vi vil med dette oppfordre til kreativitet for til å bidra til vekst i Trøndelag. Til gode tiltak finnes det gode muligheter for finansiering. 

Ta kontakt med prosjektlederne om dere ønsker bistand. 

Regionale tilretteleggingsmidler, søknadsfrist 15.02.21 Se her 

Regionale midler til rekruttering og kompetanseheving, søknadsfrist 15.02.21  Se her