Nyheter

WoodWorks! Cluster Stiftelsesmøte og Årsmøte 17. mars 2021

Den 17. mars kl. 9. var alle medlemmer av WoodWorks! klyngen invitert til et ekstraordinært årsmøte for etablering av organisasjonen WoodWorks! 

Både stiftelsesmøte og årsmøtet ble gjennomført via Teams med 47 deltakere.

Knut Dreier – nyvalgt styreleder for foreningen WoodWorks! Cluster og Kjersti Kinderås – daglig leder er fornøyde med dagens gjennomføring

Nytt styre for foreningen er som følger:

Det første prosjektåret av det 5-årige Arena Pro-prosjekt er nå gjennomført. Et kort tilbakeblikk viser at vi styrket oss betydelig som klynge gjennom Arena-perioden og vi kvalifiserte oss til Arena Pro-nivå ved første forsøk. Videre er det et faktum at klyngens aktiviteter har økt markant, spesielt når det gjelder prosjekter og ikke minst arrangementer. Klyngens medlemsgrunnlag har doblet seg fra 2016 til dagens 80 medlemmer. Kort oppsummert har vi utviklet oss og vokst både i omfang, bredde og i betydning. Selv under den mest lukkede Korona-perioden samlet vi til sammen over 600 deltakere på de to webinarukene i mai og i desember, med mellom 50 og 80 deltagere på hvert av webinarene. I tillegg er det gjennomført fagseminarer og møter både på Teams og fysisk med bedriftene. Vi håper imidlertid at det snart blir mulig å igjen kunne besøke medlemmene.

Styringsgruppen har siden i vår diskutert Klyngens videre utvikling. Med grunnlag i veksten og utviklingen i klyngen har det vært behov for å konkretisere og prioritere punkter i strategien. Styringsgruppen har derfor jobbet videre med en strategiplan, organisering og forretningsmodell. Målet er å etablere et godt grunnlag for en fortsatt god utvikling for klyngen og dens medlemmer og komme frem til en revidert arbeidsplan for prosjektteamet og prosjektgruppen. I dag er Arena Pro-prosjektet formelt lagt til Skognæringa Kyst SA.