Nyheter

Norsk Skogbruk: Store ubrukte bjørkeressurser i Trøndelag

Norsk Skogbruk har laget en sak om mulighetsstudiet på kortreist bjørk i landsdelen som er foretatt av Ole Bakke gjennom WoodWorks! Bakke har funnet at bjørka er region- ens største uutnyttede skogressurs, samtidig som signaler fra lokal indu- stri er positive til å bruke dette lauv- treet. – For eksempel er det uttrykt fra Kjeldstad Trelast at bjørka vil passe godt som utvendige lameller på deres K-bjelke.

Les hele saken her: https://norsk-skogbruk.no/annonse/store-ubrukte-bjorke-ressurser-i-trondelag/